Це Положення конфіденційності щодо обробки та захисту персональних даних (далі – «Положення») прийнято і діє в ТОВ «БЬЮТІ СИСТЕМС» ЄДРПОУ 43043461 (далі – «Власник персональних даних» або «ми»).

Власник персональних даних використовує і охороняє персональні дані, які Ви надаєте Власнику персональних даних будь-яким способом в будь-якій формі. Надаючи Власнику персональних даних свої персональні дані, Ви даєте згоду на обробку Ваших персональних даних відповідно до цього Положення.

1. Основні поняття

1.1. «Ви» - фізична особа, персональні дані якого обробляються.
1.2. «Сайт» - сукупність інформації, розташованої в мережі Інтернет по адресу: https://www.beautysystems.com.ua/
1.3. «Персональні дані» - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.4. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та / або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням (реалізацією, передачею, в т.ч. третім особам), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу. Всі інші поняття використовуються в значенні, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року No 2297-VI (зі змінами та доповненнями).

2. Власник персональних даних може збирати дані наступних осіб:

 • відвідувачі (користувачі) Сайту;
 • потенційні клієнти;
 • клієнти;
 • працівники;
 • потенційні працівники.

Власник персональних даних може збирати такі дані:

 • персональні дані, які Ви надаєте при заповненні інформаційних форм на Сайті, форм замовлення товарів (послуг), форм зворотного зв'язку, особистого кабінету і інших форм передачі інформації Сайту;
 • персональні дані, що містяться в текстових, аудіо-, відео-та інших повідомленнях, які Ви передаєте Власнику персональних даних (електронна пошта, смс, месенджери, телефон та ін.);
 • персональні дані, що містяться в документах, які Ви передаєте Власнику персональних даних будь-яким способом;
 • персональні дані, які Ви передаєте (повідомляєте) Власнику персональних даних особисто;
 • технічні дані, які автоматично передаються пристроєм, за допомогою якого Ви продовжуєте користуватися Сайтом, в тому числі технічні характеристики пристрою, IP-адреса, інформація, збережена в файлах «cookies», які були відправлені на Ваш пристрій, інформація про браузер, дата і час доступу до Сайту, адреси запитуваних сторінок і інша подібна інформація;
 • інші дані про Вас, які Ви побажали залишити на Сайті або при контакті з Власником персональних даних.

3. Цілі обробки даних

3.1. Власник персональних даних обробляє Ваші персональні дані виключно для тих цілей, для яких вони були надані:
 • надання Вам інформації, пов'язаної з Власником персональних даних і Сайтом: товарами, роботами і послугами;
 • комунікації з Вами, коли Ви звертаєтеся до Власника персональних даних;
 • відправки Вам повідомлень від Власника персональних даних;
 • виконання повноважень і обов'язків, покладених на Власника персональних даних законодавством України;
 • укладення договору з Вами;
 • виконання договору з Вами (якщо він укладений);
 • працевлаштування (щодо працівників і потенційних працівників);
 • для інших цілей з Вашої згоди.
3.2. Власник персональних даних обробляє технічні дані для:
 • забезпечення функціонування та безпеки Сайту;
 • підвищення якості Сайту;
 • індивідуального налаштування Сайту, спрощення навігації та отримання статистики використання Сайту;
 • виконання повноважень і обов'язків, покладених на Власника персональних даних законодавством України.

4. Безпека персональних даних

Для забезпечення безпеки Ваших персональних даних при їх обробці Власник персональних даних приймає необхідні і достатні правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, їх знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних. Особи, які мають доступ до персональних даних, ознайомлені з цією Положенням і всіма іншими документами з питань безпеки персональних даних.

5. Обробка персональних даних іншою особою

5.1. Власник персональних даних може доручити обробку Ваших персональних даних іншій особі з дотриманням вимог законодавства України.
5.2. Власник персональних даних не розміщує Ваші персональні дані в загальнодоступних джерелах, крім тих, на розміщення яких в загальнодоступних джерелах Ви прямо дали згоду при заповненні форм на Сайті або іншим способом. Власник персональних даних не приймає рішень, що породжують для Вас юридичні наслідки або іншим чином зачіпають Ваші права і законні інтереси на підставі виключно автоматизованої обробки персональних даних.

6. Транскордонна передача персональних даних

Власник персональних даних не передає Ваші персональні дані на території іноземних держав.

7. Зворотній зв'язок

З будь-яких питань, пов'язаних з Вашими персональними даними, що обробляються Власником персональних даних, Ви можете звернутися за адресою info@beautysystems.com.ua або м. Київ, ул. Миколи Шпака, 5а

ЗГОДА НА ОБРОБКУ персональних даних

Я, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року No 2297-VI (зі змінами та доповненнями), надаю однозначну згоду ТОВ «БЬЮТІ СИСТЕМС» ЄДРПОУ 43043461 на обробку * моїх особистих персональних даних у способи та строки, визначені законодавством України, а саме: ім'я, телефон, е-mail, які підтверджують мою ідентифікацію, за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи персональних даних ТОВ «БЬЮТІ СИСТЕМС» ЄДРПОУ 43043461 з метою реалізації відношень у сфері інформаційної безпеки, відношень у сфері Отримання товарів, робіт и послуг, забезпечення реалізації визначених законодавством та іншими внутрішніми документами підприємства прав и обов'язків у сфері обміну інформацією. Будь-яка Обробка даних відносно моєї особи відповідно до мети, зазначеної вище, в тому числі передача моїх персональних даних будь-яким третім особам, Які НЕ потребують моєї окремий Згоди або окремого ПОВІДОМЛЕННЯ про таку обробку з боку ТОВ «БЬЮТІ СИСТЕМС» ЄДРПОУ 43043461.

*Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та / або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням (реалізацією, передачею, в т.ч. третім особам), знеособлення, знищення відомостей про фізичну особу.